pbisafety.sk

PROTIVÝBUCHOVÁ OCHRANA

V dnešnom svete plnom konkurencie je prvoradé zabezpečenie ochrany výrobného procesu. Preto sa môžete spoľahnúť na FIKE...

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Podstata ochrany pred požiarmi je chrániť ľudské životy a majetkové hodnoty. Rozumnou investíciou v oblasti ochrany pred požiarmi...

HAVARIJNÝ MANAŽMENT

Hodnotenie následkov havárií na osoby, majetok a životné prostredie, identifikácia zdrojov rizika, spracovanie analýz zdrojov rizika...

OCHRANA PROTI PRETLAKU

Spoločnosť Fike je už viac ako 50 rokov lídrom v zlepšovaní poistných prietržných membrán ako aj v riešení uvoľňovania tlaku...